Bunnik Groep is een lerende organisatie. Daarbij is stilstand achteruitgang. Veel nieuwe initiatieven ontstaan op dit moment op het snijvlak met verduurzaming.

Daarbij hanteren wij een pragmatische insteek wat maakt dat wij als bedrijf niet direct worden beoordeeld als ‘sterk vernieuwend’, maar we blijven wel bij de tijd. Dit realiseren wij door goed in gesprek te blijven met klanten, medewerkers, toeleveranciers en andere stakeholders.

Gebruik drone

Dataverzameling is van toenemend belang binnen onze projecten. Doordat verrassingen afnemen, we weten immers beter ons te verwachten staat, kunnen we efficiënter te werken. Inzet van een drone is hierbij ideaal. Een drone kan voor verschillende zaken worden ingezet zoals voor inspectie en inventarisatie. Met name ook voor flora en fauna doeleinden, maar ook voor landmeten.

Beter samenwerken

Ontwikkeling en vooruitgang, daar streven wij naar. Ook bij onze medewerkers. Het kan immers altijd beter en dus investeren wij flink in opleiding en instructie. Zo neemt een deel van onze medewerkers, samen met medewerkers van de opdrachtgever, deel aan een training over de samenwerkingsmethodiek Fides. Het doel is vanaf de psu beter samen te werken door verschillen in interpretatie en aannames vooraf te bespreken en weg te nemen. Dit zorgt ervoor dat de verwachtingen van alle partijen bij de start van een project duidelijk en gelijk zijn. Fides is ontwikkeld door het CROW en adviesbureau Wundershift.

Digitaal beheer areaal

Onze medewerkers werken met ArcGIS en de mogelijkheden hiermee zijn vrijwel onuitputtelijk. Digitaal beheer van het areaal met GIS (geografisch informatiesysteem) is efficiënt en kostenbesparend. Een GIS baseert zich namelijk op locatiegegevens, waaraan data zijn gekoppeld die te maken hebben met het project. De medewerkers die het werk uitvoeren, zien op hun smartphone of tablet waar zij zich bevinden en aan welke eisen de bestekwerkzaamheden moeten voldoen. Tevens is ook zichtbaar welke andere werkzaamheden er op die locatie moeten plaatsvinden. Zodoende voorkomt gebruik van ArcGIS bijvoorbeeld onnodige en inefficiënte reisbewegingen en we benutten de capaciteit van zowel medewerkers als materieel optimaal. Middels een dashboard hebben zowel opdrachtgevers als wijzelf goed overzicht/inzicht in de stand van zaken binnen het areaal.

Ecologisch bermbeheer

Bermen zijn van grote waarde voor flora en fauna. Echter, het onderhoud dat wij uitvoeren verstoord het leven dat zich daarin afspeelt. Om deze verstoring zoveel mogelijk te voorkomen, en toch het vereiste onderhoud te kunnen uitvoeren, maaien wij een toenemend aantal bermen gefaseerd volgens de KleurKeur-methodiek. Ook zelf hebben wij hiervoor een eigen aanpak uitgewerkt t.w. jumping green. Hierbij wordt niet de gehele berm in een keer gemaaid, maar blijft een gedeelte ongemoeid waarmee het leefklimaat van flora en fauna beter in stand blijft. Tevens ontstaan bij deze werkwijze vluchtmogelijkheden waarmee het leven in de berm haar voordeel doet.

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00