Nederland bestaat voor een groot gedeelte uit openbare ruimte. Deze wordt beheerd door de overheid, instellingen, bedrijven en particulieren. In de loop der jaren, met name in de Randstad, is veel van de openbare ruimte volgebouwd. Deze ‘versteende omgeving’ zorgt nu voor negatieve effecten. De leefomstandigheden zijn er extremer. Soms te droog, dan weer te nat of veel te heet. Dit komt de biodiversiteit niet ten goede. Wat ons betreft is dit vooral een aanleiding om te gaan vergroenen!  

Vergroenen is noodzakelijk

Door de klimaatverandering komt vergroening nu in een stroomversnelling en ontstaan de nodige uitdagingen waarmee we aan de slag moeten. Door vergroening maken we de openbare ruimte klimaatbestendiger en komt er meer ruimte voor biodiversiteit. Hiermee worden problemen als wateroverlast na piekbuien en hittestress in de zomerperiode verkleind.

Een integrale aanpak bij (her)inrichting van de buitenruimte is hierbij belangrijk en daarbij is veel mogelijk. Denk aan ecologisch beheer van bermen, vergroenen van stadscentra, vergroenen van bedrijventerreinen, aanleggen van meer groen in de wijk, aanleg van een tiny forest of een vlinderidylle, klimplanten tegen een gevel, vergroenen van een dak, etctera.

Voorkomen van hittestress

Een groene omgeving verlaagt de temperatuur. Doordat bomen en planten water verdampen, koelen ze de lucht. Daarnaast is er uiteraard de schaduwwerking van de bomen. Door deze verkoeling voelt het zoveel aangenamer en neemt het welzijn van de gebruikers toe. Dit effect is ook wetenschappelijk aangetoond en is dus een van de voordelen wanneer de omgeving wordt vergroend.  

Creëren extra waterberging

Steeds vaker worden wij geconfronteerd met hoosbuien. Grote buien die langdurig op één plek blijven hangen en voor veel wateroverlast zorgen. Vaak kan de riolering deze grote hoeveelheden regenwater niet aan. Met name bij een versteende ondergrond zijn de problemen groot. Onder die omstandigheden kan het water immers niet de bodem in zakken (infiltreren).

Door te vergroenen kan een groot deel van deze oorzaak worden voorkomen. Beplantingsvakken nemen het water wél op. Daarbij is het belangrijk dat de structuur van de grond een snelle infiltratie toestaat. Een slechte bodemstructuur doet dit effect namelijk te niet. Bomen en planten zorgen voor een goede bodemstructuur, waardoor het water snel kan wegzakken. Daarnaast hebben wij een aantal, innovatieve oplossingen tot onze beschikking om grote hoeveelheden regenwater snel te kunnen bufferen en het de tijd krijgt om alsnog te infiltreren (aanleg van een wadi, gebruik infiltratiekratten, etc.). Het voordeel hiervan is dat bomen en planten dit water in een droge periode weer kunnen opnemen.

Basis voor flora & fauna

Ook zoogdieren, vogels en insecten zijn gebaat bij een groene ruimte. Enerzijds voor de voedselvoorziening of om te schuilen, maar anderzijds ook voor verkoeling. Ook hun welzijn verbetert door meer groen en vooral ook door een hogere biodiversiteit. Door te vergroenen helpen wij dus niet alleen onszelf, maar ook de dieren- en insectenwereld.

 

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00