We werken voor klanten die ons werk schatten op waarde, waarbij meer dan prijs alleen het criterium is.

We richten ons op klanten met specifieke projecten en wensen op het gebied van de binnenstedelijke infrastructuur, groenvoorzieningen en gebiedsbeheer. De combinatie van onze kennis en ervaring voor al deze disciplines leidt tot meerwaarde. Daarbij zien wij ontwikkelingskansen op het vlak van bodemdaling, vergroening, biodiversiteitsverbetering, klimaatadaptatie en energietransitie.

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00