Disciplines

Voor inrichting, onderhoud en beheer van de buitenruimte ligt er een grote opgave. Niet alleen dient er meer te worden gebouwd, maar dit dient ook natuurinclusiever te gebeuren. Tegelijktijdig dient de stedelijke omgeving meer klimaatbestendig te worden en leefbaarder. Vergroening en verbetering van de biodiversiteit zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Bunnik Groep wil hieraan, op basis van haar kennis en ervaring, een professionele bijdrage leveren. Door een nauwe samenwerking tussen de vier vakdisciplines kan een grote verscheidenheid aan projecten en werkzaamheden van A tot Z worden uitgevoerd. En indien nuttig kan hierbij ook nog worden teruggevallen op de expertise van de zusterbedrijven binnen de Biggelaar Groep.

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00