Bunnik Groep is een totaalaanbieder voor alle infrastructurele oplossingen en projecten. Ruim 35 jaar aan kennis en ervaring stelt ons in staat om altijd te komen tot een passend advies, ontwerp, plan van uitvoering, een soepele realisatie en deskundig beheer en onderhoud.

Reconstructies en aanleg projecten

Wij zijn in staat om projecten integraal te realiseren. Daarvoor hebben wij alle disciplines onder één dak. Van het bouw- en woonrijp maken, inclusief de eventuele sloopwerkzaamheden en een bodemsanering, tot het jaarrond wijk- en gebiedsbeheer. Een aanpak die in de praktijk leidt tot een betere communicatie met alle betrokken partijen en kwaliteit van het te verrichten werk. Deze wijze van werken zorgt tevens voor aanzienlijke kosten- en productievoordelen. Zodoende zijn wij gedurende de loop van een project uitstekend in staat om onze klanten, en betrokken bewoners, snel en volledig te informeren en te ontzorgen. Hierbij maken wij gebruik van de laatste technieken, digitalisering en machines.

In ons werkgebied hebben wij ons toegelegd op binnenstedelijke projecten. Doorgaans vrij complexe klussen in een beperkte ruimte waar veel aandacht dient te worden besteed aan de communicatie met alle betrokkenen en aan overlast beperkende maatregelen. Een goede voorbereiding van de werkzaamheden is hierbij cruciaal. Met name een slimme, logistieke aanpak maakt vaak het verschil. Zo concentreren wij ons naast behoud van de bereikbaarheid bijvoorbeeld op zo min mogelijk transportbewegingen. Op deze manier minimaliseren wij de overlast. Tijdens de loop van het project controleren wij regelmatig of de gekozen aanpak voldoende effect oplevert en passen de maatregelen aan indien dit niet het geval is. Een goede invulling van het omgevingsmanagement is hiervoor een absolute vereiste. Hiermee zorgen wij voor een goede interactie met de omgeving, waarmee draagvlak ontstaat bij de betrokkenen. De feedback vanuit de belangengroeperingen gebruiken wij o.a. om onze aanpak bij te stellen en te optimaliseren.

Specialist voor oplossingen in zettingsgevoelig gebied

Het Groene Hart, ons werkgebied staat bekend om de bodemdaling. De woonwijken die in de jaren '60 en '70  van de vorige eeuw en later zijn aangelegd, zijn nu toe aan een reconstructie. De wegen, tuinen, rioleringen en overige ondergrondse infra zijn ernstig verzakt. Dit leidt op tal van locaties tot overlast en hoge onderhoudskosten. Bunnik Groep heeft zich in de loop der jaren, gedreven door de uitdaging om hier een passende aanpak voor te ontwikkelen, gespecialiseerd in het deskundig toepassen van zettingsvrije producten. Om te komen tot zettingsarme constructies op een weinig draagkrachtige bodem.

Bunnik Groep heeft ruime ervaring opgedaan met de toepassing van EPS (geëxpandeerd polystyreen) als lichtgewicht ophoogmateriaal. Die ervaring hebben wij in de loop der jaren verder uitgebreid met de toepassing van andere, lichtgewichte materialen zoals Bims, Schuimglas, Argex en lava. Wij hebben ruime kennis en ervaring en zijn een specialist in het ontwerpen en realiseren van zettingsvrije en zettingsarme constructie op deze weinig draagkrachtige ondergrond. 

Wij zijn in staat om het gehele proces van inventarisatie, advies, ontwerp en realisatie, op een professionele en betrouwbare wijze uit te voeren. Daarbij is elke situatie uniek en kunnen ook één of meer technieken worden gecombineerd. Naast het gebruik van lichtgewicht materialen, hebben wij ervaring met zettingsvrije onderheide constructies. 

Gerelateerde projecten

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00