Bunnik Groep draagt al jaren haar steentje bij aan een veilige, prettige en duurzame leefomgeving. De inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte speelt daarbij een belangrijke rol.

Onze specialisten van gebiedsbeheer hebben hierin jarenlange ervaring opgedaan op diverse plekken in Nederland. In het kader van gebiedsbeheer ontzorgen wij opdrachtgevers met het integrale onderhoud in de openbare ruimte. Langjarige overeenkomsten voor beheer van gevel tot gevel, waarbij de opdrachtgever zich in meer of mindere mate terug kan trekken uit de regiefunctie.

Goed functioneel beheer van de openbare ruimte staat volop in de aandacht en dat is logisch, want het heeft een groot effect op onze leefsituatie. Hierdoor worden gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, scholen en andere instellingen in toenemende mate geconfronteerd met maatschappelijke en ecologische uitdagingen voor zowel de inrichting als het beheer. Denk hierbij aan het creëren van een gezonde en groene leefomgeving die niet alleen aantrekkelijk is, maar ook inspeelt op ons snel veranderende klimaat met o.a. periodes van droogte, hitte en overvloedige neerslag. Daarnaast moet de inrichting en het beheer voldoen aan de eisen rondom duurzaamheid en circulariteit. Ook willen omwonenden en gebruikers steeds nadrukkelijker betrokken worden in de besluitvorming rond de creatie van een fijnere, groene leefomgeving.

Sturen op tevredenheid 

Bunnik Groep verzorgt al meer dan 35 jaar het onderhoud en beheer van de buitenruimten voor een brede groep van opdrachtgevers. Wij zijn zowel bekend met het uitvoeren van frequentiegericht als beeldgericht werken. Daarnaast werken wij sinds jaren sterk gebiedsgericht, oftewel: we verzorgen het integraal beheer. De ontwikkelingen hierin staan echter niet stil en worden steeds verder geoptimaliseerd in de richting van effect gestuurd werken. En terecht! Hierbij is, naast de tevredenheid van de opdrachtgever, ook de tevredenheid van de gebruikers en omwonenden belangrijk. Als gevolg is het haast vanzelfsprekend dat ook zij op een bepaalde manier bijdragen aan de inrichting, het onderhoud en beheer van de buitenruimte.

Participatie 

Wij doen in het kader van gebiedsbeheer veel meer dan alleen het schoon, heel en veilig houden van de buitenruimte. Zo dragen wij, binnen de reikwijdte van het bestek bijvoorbeeld ook ons steentje bij aan buurtactiviteiten en bieden daar waar mogelijk kansen om te participeren in het onderhoud en beheer van groen. Wij worden hierbij gedreven door onze maatschappelijke betrokkenheid en maken graag voor mensen hét verschil. Daarom hebben wij onze organisatie en werkprocessen zo ingericht dat wij ook mensen met een beperking een fijne werkplek kunnen bieden.

Door onze jarenlange ervaring met gebiedsbeheer hebben wij inmiddels de juiste mensen aan boord. Hun vakmanschap en betrokkenheid, gecombineerd met de inzet van modern materieel en gebruik van duurzame materialen, zorgt voor een perfecte combinatie.

Samen maken we Nederland iedere dag een beetje mooier!

 

Gerelateerde projecten

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00