Tijdsplanning 01-01-2022 t/m 01-07-2022
Opdrachtgever Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Locatie Reeuwijk-Brug


De Raadhuisweg en Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug hebben een nieuwe inrichting gekregen. In het verleden was dit een 50km/h weg waarop veel auto’s te hard reden. Dit tot grote ergernis van de aanwonenden. Gemeente Bodegraven – Reeuwijk heeft de inrichting van de weg aangepast en de maximale snelheid verlaagd naar 30 km/u. Om de snelheid van het verkeer af te remmen zijn in de nieuwe inrichting plantvakken in de weg aangebracht en is het vrijliggend fietspad opgeheven. Het fietspad is in de nieuwe situatie onderdeel van de rijbaan is geworden. Fietspad is wel door de aangebrachte coating duidelijk te onderscheiden van de (auto)rijbaan.

De Raadhuisweg en Zoutmansweg zijn samen de centrale verkeersader van Reeuwijk-Brug. Beide wegen hebben samen een lengte van bijna 2 km. Afsluiten van deze wegen heeft veel impact voor de aanwonenden en bedrijven aan de weg, maar ook voor de bereikbaarheid van het gehele dorp. In de eerste 5 fasen van het project bleven de aanliggende woningen en bedrijven bereikbaar door de weg in één richting open te houden. In de overige fasen was het werkvak alleen open voor bestemmingsverkeer en klanten van de winkels. Al het andere verkeer moest vanaf toen gebruik maken van de omleidingsroutes. Om de hinder voor het dorp te beperken stond er een grote tijdsdruk op het project en heeft Bunnik Groep het project in een half jaar tijd weten af te ronden.

Binnen het project zijn grondwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het verbreden van de huidige rijbaan en het realiseren van de plantvakken. Daarnaast is nieuw straatwerk aangebracht ter hoogte van het trottoir, parkeervakken en het “Pad van Alles”. De bestaande tussen- en onderlaag van de rijbaan zijn zoveel mogelijk intact gehouden. Hiervoor heeft Bunnik Groep gezorgd door vooraf een inmeting van de huidige deklaag te maken en het ontwerp hierop te optimaliseren. Hierdoor zijn er geen onnodige asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Dit ervaarde gemeente Bodegraven-Reeuwijk als erg positief binnen de samenwerking.

Raadhuisweg 4 Scaled

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00