Tijdsplanning
Opdrachtgever Stichting Bodemcentrum
Locatie IJsseldijk Noord te Ouderkerk a/d IJssel


Houthandel ’t Zwaantje is 67 jaar lang gehuisvest geweest aan de Ijsseldijk in Ouderkerk aan den Ijssel. Eind december 2016 zijn de werkzaamheden gestaakt en is er ruimte gekomen voor een grondige sanering van het terrein. In het verleden is ‘t Zwaantje gebouwd op een zelling (kleiwinningslocatie langs de rivier) welke dienst deed als afvalstortlocatie. Om het terrein in de toekomst weer voor industriële bedrijfsactiviteiten geschikt te maken, voert Bunnik Milieutec de sanering uit van deze voormalige stortlocatie.

Uitvoering
Bunnik Milieutec heeft in samenwerking met stichting Bodemcentrum en de eigenaar van ’t Zwaantje de saneringsvariant opgesteld. Deze bestaat uit maatregelen om het contactrisico met de ondergrondse verontreiniging te voorkomen middels een duurzame afdekking. Bodemcentrum heeft deze vervolgens voorgelegd aan het bevoegd gezag en hierop een vergunning verkregen.
In grote lijnen bestaat de sanering uit het herschikken van de verontreinigde grond. Hiervoor is het nodig een aantal bijgebouwen te slopen. De herschikte grond wordt vervolgens afgedekt met een signaleringsdoek waarop een 15 tot 20 cm dikke zandlaag wordt aangebracht. Hierop wordt uiteindelijk een verhardingslaag aangebracht van betonplaten en klinkerverharding.
Naast de input voor het (deel) saneringsplan heeft Bunnik Milieutec de oude situatie geïnventariseerd en vervolgens het nieuwe ontwerp gemaakt voor de ca. 10.000 m2 verharding incl. de afwatering. De voor de sloop benodigde vergunningen worden eveneens door Bunnik Milieutec verzorgd. Om kosten te besparen wordt de verharding waar mogelijk hergebruikt en aangevuld met nog ca. 6000 m2 extra verhardingsmateriaal.
De uiteindelijke situatie wordt een duurzame afdekking van de verontreiniging waarbij de locatie weer geschikt is voor industriële bedrijfsactiviteiten. Een gedeelte van de nog aanwezige voorraad van de voormalige houthandel wordt weer opgeslagen op de nieuwe verharding.

  • 20170410 104752
  • 20170329 121833

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00