Tijdsplanning 01-12-2020 t/m 01-10-2021
Opdrachtgever Synchroon
Locatie Den Haag


Finest of Ockenburgh is een nieuwe woonwijk in Den Haag is gesitueerd tussen de Kijkduinsestraat en de Wijndaelerduin. Fineste of Ockenburg is onderdeel het grotere Masterplan Kijkduin. De nieuwe woonwijk is gerealiseerd tussen de duinen.

In 2019 is Bunnik Groep gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Het terrein was een verouderde sportaccommodatie midden in de duinen. Hier stond veel opslag en circa 400 bomen (met name populieren) en zijn door Bunnik Groep verwijderd. Ook is in de bouwrijpfase een deel van het terrein door Bunnik Groep gesaneerd. In 2019 is het eerste deel van de bomen aangeplant. Deze zijn aan de voorzijde van het projectgebied aangeplant.

Vanaf december 2020 ging de woonrijpfase van start en is Bunnik Groep gestart met het aanbrengen van de definitieve bestrating. Het woonrijp maken bestond uit bestratingswerkzaamheden, plaatsen speeltoestellen, het plaatsen van 1500m1 houten hekwerk en het aanbrengen van steenstrips op keerwanden (basalt steen strips). Deze werkzaamheden zijn in oktober 2021 afgerond.

Ook een onderdeel van het woonrijp maken was het aanplanten van het groen. Dit is in de nieuwe woonwijk in twee fases uitgevoerd. Het eerste deel is in december 2020 aangeplant. Het tweede en laatste deel van het groen is aangeplant in de periode november 2021 t/m januari 2022.

Het project is qua plantwerkzaamheden een bijzonder project, waarin uitzonderlijk soorten zijn geplant. Dit is wel iets anders dan een standaard plantsoenwerk. De ontwikkelaar profileert zich als een duurzame projectontwikkelaar waar groen belangrijk is. Dit is goed terug te zien in de gekozen bomen, vaste planten, Siergrassen en bloemmengsels.

Ockenburg 1

KOM IN CONTACT

Heb je vragen? Specifieke wensen? Of gewoon interesse in meer info? Wij helpen graag! Oók online. Contact opnemen kan dus altijd. Mail of bel ons, of maak gebruik van het formulier hiernaast.

E-mail: info@bunnikgroep.nl

Telefoon: 0172 5522 00